top of page

 

1. Presentació

 

La Cia. Mar Gómez és una companyia de dansa teatre fundada l’any 1992 que combina un estil coreogràfic molt personal amb característiques com la teatralitat, la narrativitat, la poètica de les imatges, el gest, la fisicalitat i, sobretot, un gran sentit de l'humor.  La seu de la companyia s’ha convertit en la Sala Melmac: un espai de creació i difusió artística que va néixer fa 6 anys al barri del Guinardó de Barcelona i que centra la seva programació en les arts escèniques de petit format. Després de 30 anys de trajectòria artística i fidel al seu compromís amb el sector de les arts escèniques, la Cia. Mar Gómez va gestar aquest projecte amb l'objectiu de contribuir en els processos de creació de la comunitat artística i convertir-se en un espai de creació de referència a Barcelona.

 

En aquest marc, anualment s’obre una convocatòria de selecció de projectes de creació en residència. El programa #ResisMelmac contempla processos d'assessorament artístic, assajos de creació i l’exhibició amb públic de l’espectacle resultant dins la programació regular de Sala Melmac.

 

2. Objectiu de la convocatòria

Seleccionar projectes de creació d’arts escèniques en residència que tinguin interès en presentar l'espectacle resultant en públic durant la temporada 2024 - 2025 de la Sala Melmac.

3. Sobre la companyia/artista 

La present convocatòria està dirigida a companyies o artistes professionals de l’àmbit de les arts escèniques de qualsevol disciplina que tinguin un projecte de creació per poder exhibir dins la programació de la Sala Melmac la temporada 2024 - 2025.

 

4. Sobre el projecte

La companyia/artista candidata presentarà un projecte de creació d’un espectacle d’arts escèniques amb una duració mínima de 50 minuts. 

No s’acceptaran propostes que no es puguin realitzar tenint en compte les característiques de la sala, ni propostes que vagin adreçades a públic infantil o familiar. Revisa el rider tècnic de l'espai escènic aquí: RIDER TÈCNIC 

Tipologies de projectes

Els projectes presentats s'han d'ajustar a alguna d'aquestes modalitats:

 1. Projectes que estan completant el procés de creació i necessiten una residència tècnica de fins a 7 dies.

 2. Projectes que requereixen residència artística i assaig d'entre 2 i 6 setmanes i una residència tècnica de fins a 4 dies.

 

El projecte de creació haurà de culminar amb l'exhibició de l'espectacle resultant dins la programació de la temporada 24-25 de la Sala Melmac. No es contemplen mostres amb públic del treballs en procés. La companyia candidata haurà de garantir la titularitat dels drets necessaris per a la representació de les funcions. 

 

El projecte no ha de promoure, directa o indirectament, la violència ni la discriminació per raons d'origen, ètnia, sexe, idioma, religió, opinió, condició econòmica o de qualsevol altra índole.

 

5. Presentació de la proposta

Les companyies interessades a presentar la seva candidatura han d'emplenar el formulari d'inscripció ubicat a la part inferior d'aquesta pàgina fins al 15 de juny de 2024. S’hauran de completar obligatòriament tots els camps que es detallen a continuació:

 

Sobre la companyia/artista:

 • Nom de l'artista/companyia

 • Ciutat i País

 • Disciplina/es artístiques de l'artista/companyia

 • Nom i cognoms de la persona responsable

 • Telèfon 

 • Correu electrònic 

 • Currículum de l'artista/Trajectòria de la companyia i integrants

 • Enllaços a material audiovisual de treballs escènics previs realitzats per la companyia/artistes

Sobre el projecte:

 • Títol 

 • Durada aproximada de l'espectacle 

 • Nombre de participants 

 • Descripció breu del projecte 

 • Preferència de dates per la residència  i estrena a la Melmac (dies de la setmana requerits, Inici i finalització, Franja horària).

 • Dossier que contingui: descripció del projecte i sinopsi, tècniques aplicades, format, disciplines, públic al qual va dirigida la proposta, fitxa artística, necessitats tècniques (d'acord al rider tècnic de la Sala Melmac). Aquest document s'haurà d'enviar a través d'alguna plataforma en línia d'enviament de documents; l'enllaç de descàrrega s'haurà d'incloure al formulari en l'apartat corresponent.

 

La presentació de la documentació i la participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases.

La Cia. Mar Gómez es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria.

 

6. Valoració

 

L’equip de la Cia. Mar Gómez valorarà les propostes presentades d’acord amb els següents criteris:

 • Interès artístic per a la programació de la sala basat en la singularitat de la proposta.

 • Qualitat artística i tècnica del projecte

 • Coherència i viabilitat de l’execució del projecte.

 • Contribució a la creació contemporània i la reserca artística, caràcter innovador, grau de investigació artística.

 • Interdisciplinarietat del plantejament artístic.

 • Trajectòria i experiència en la realització i/o participació en projectes d’arts escèniques.

 • Viabilitat del pla de residència proposat d’acord a la disponibilitat horària de la sala i adequat al rider tècnic de la Sala Melmac

 

Els projectes més ben valorats realitzaran una entrevista personal (presencial/virtual) amb l’equip de la Cia. Mar Gómez.

7. Dels projectes seleccionats

 

a. Compromisos dels projectes seleccionats

 

La companyia/artista es compromet a:

- Estrenar o exhibir l’espectacle com a mínim un cap de setmana (divendres, dissabte i diumenge) de la temporada 2024-2025 a la Sala Melmac. Les companyies rebran en concepte de catxet el 60% de la recaptació neta de la venda d’entrades de les funcions realitzades. Per a la recepció d'aquest import, la companyia/artista haurà de presentar la factura corresponent d’acord a la llei.

- Firmar i acomplir l'acord i els horaris establerts amb Sala Melmac abans de l’inici de la residència.

- Facilitar material gràfic i audiovisual per a la promoció de l’espectacle.

- Cuidar la infraestructura de la sala i entregar-la en les mateixes condicions amb les quals es va rebre a l’inici de la residència.

- Implicar-se en la difusió de les funcions programades a la Sala Melmac a través dels canals de comunicació de l’artista/companyia.

- Incloure el hashtag “#ResisMelmac” en totes les comunicacions en xarxes socials durant la residència.

- Incloure a la fitxa artística de l’espectacle durant tot el recorregut del mateix el text: “Espectacle creat en residència a la Sala Melmac”

 

b. Compromisos de la Sala Melmac

 

La Sala Melmac es compromet a:

- Programar la residència de creació de dilluns a divendres entre les 9h i les 21h (es coordinarà de manera conjunta amb cada  companyia/artista) 

- Cessió d’espai d’assaig, infraestructura i rider tècnic de la Sala Melmac en òptimes condicions per a la realització de la residència. 

- Programar l’espectacle finalitzat com a mínim un cap de setmana (divendres, dissabte i diumenge) de la temporada 24-25 entre els mesos d'octubre 2024 i juny 2025.

- Oferir assessorament per part de l’equip de Cia. Mar Gómez (artístic, tècnic, pressupostari, promocional, etc.) i suport personalitzat en funció de les necessitats de cada companyia.

- Oferir l’ús d’un espai d’emmagatzematge per atrezzo i vestuari de l’espectacle, durant el període de residència i fins el dia de les funcions

- Promocionar el projecte mitjançant els canals propis i habituals de difusió

 

Sala Melmac no assumeix:

- Fitxa tècnica de la producció durant la residència.

- Dietes, transport i allotjament de la companyia.

- Personal tècnic durant les funcions.

- Fungibles.

Data límit de recepció de sol·licituds: 15 de juny de 2024 -> ampliem termini fins al 22 de juliol

8. Més informació i contacte

 

Cia. Mar Gómez

info@ciamargomez.com

www.ciamargomez.com

+34 932 216 695

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PROJECTES DE CREACIÓ EN RESIDÈNCIA 
SALA MELMAC (BARCELONA)
Temporada 2024 - 2025
BASES

bottom of page