top of page

 Sala Melmac: espai d'arts escèniques 

 Creació: 
 Residències 

La Sala Melmac dóna suport a la creació d’arts escèniques de qualsevol disciplina a través d'un programa de residències, oferint a artistes i companyies professionals l'acompanyament, els espais i les condicions adequades per a dur a terme un projecte de creació i l'exhibició amb públic de l'espectacle resultant.

 Exhibició: 
 Espectacles 

Defugint tota classificació convencional,  la programació d'espectacles de la Sala Melmac aposta per la diversitat i la singularitat en les arts escèniques de petit format. La programació de la Sala Melmac es nodreix principalment dels projectes de creació en residència.

  

bottom of page