top of page

 

1. Presentació:

 

La Cia. Mar Gómez és una companyia de dansa teatre fundada l’any 1992 que combina un estil coreogràfic molt personal amb característiques com la teatralitat, la narrativitat, la poètica de les imatges, el gest, la fisicalitat i, sobretot, un gran sentit de l'humor.  

 

La seu de la companyia s’ha convertit en la Sala Melmac: espai de creació i difusió artística que va néixer fa 4 anys al barri del Guinardó de Barcelona, que centra la seva programació en les arts escèniques de petit format. Després de gairebé 30 anys de trajectòria artística i fidel al seu compromís amb el sector de les arts escèniques, la Cia. Mar Gómez va gestar aquest projecte amb l'objectiu de contribuir en els processos de creació de la comunitat artística i convertir-se en un espai de creació de referència a Barcelona.

 

En aquest marc, anualment s’obre una convocatòria de selecció de projectes de creació en residència, que contempla processos d'assessorament, assajos de creació, així com l’exhibició amb públic de l’espectacle resultant dins la programació regular de Sala Melmac.

 

2. Objectiu de la convocatòria

Seleccionar projectes de creació en residencia d’espectacles d’arts escèniques de petit format per la temporada 2022 - 2023.

 

3. Sobre la companyia/artista 

 

La present convocatòria està dirigida a companyies o artistes professionals de l’àmbit de les arts escèniques de qualsevol disciplina que tinguin un projecte de creació de petit format per a ser estrenat al llarg de la temporada 2022 - 2023.

 

4. Sobre el projecte

 

La companyia/artista candidata presentarà un projecte de creació d’un espectacle d’arts escèniques de petit format amb una duració mínima de 50 minuts. En cas de ser un espectacle amb text, podrà ser tant en català com en castellà.

No s'accepten propostes dirigides a públic infantil i familiar.

 

El projecte de creació haurà de ser plantejat amb una duración d’entre 1 i 6 setmanes de residència per la seva finalització i exhibició dins la programació de la Sala Melmac durant la temporada 2022- 2023. La companyia candidata haurà de garantir la titularitat dels drets necessaris per a la representació de les funcions. El projecte haurà de considerar per a la seva execució les dimensions i fitxa tècnica de la Sala Melmac, que es detallen en el següent enllaç: Rider tècnic

 

El projecte no ha de promoure, directa o indirectament, la violència ni la discriminació per raons d'origen, ètnia, sexe, idioma, religió, opinió, condició econòmica o de qualsevol altra índole.

 

5. Presentació de la proposta

 

La sol·licitud es realitzarà a través del formulari ubicat a la part inferior d'aquesta pàgina. S’hauran de completar obligatòriament tots els camps que es detallen a continuació:

 

Sobre la companyia/artista:

 • Nom de l'artista/companyia

 • Ciutat i País

 • Disciplina/es artístiques de la companyia 

 • Nom i cognoms de la persona responsable

 • Telèfon 

 • Correu electrònic 

 • Currículum de l'artista/Trajectòria de la companyia i integrants

Sobre el projecte:

 • Títol 

 • Durada aproximada de l'espectacle 

 • Nombre de participants 

 • Descripció breu del projecte 

 • Planificació de les fases de la residència (durada, estructura, calendari).

 • Preferència de dates per la residència  i estrena (dies de la setmana requerits, Inici i finalització, Franja horària).

 • Dossier que contingui: descripció del projecte i sinopsis, justificació, tècniques aplicades, format, disciplines, públic al cual va dirigida la proposta, fitxa artística, necessitats tècniques (d'acord al Rider tècnic de la Sala Melmac). Aquest document s'haurà d'enviar a través d'alguna plataforma en línia d'enviament de documents; l'enllaç de descàrrega s'haurà d'incloure al formulari en l'apartat corresponent.

 • Enllaços a material audiovisual de treballs escènics previs realitzatsper la companyia/artista

 

La presentació de la documentació i la participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases. La Cia. Mar Gómez es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria.

 

6. Valoració

 

L’equip de la Cia. Mar Gómez valorarà les propostes presentades d’acord amb els següents criteris:

 • Interés artístic per a la programació de la sala basat en la qualitat i singularitat de la proposta.

 • Qualitat artística i tècnica del projecte

 • Coherència i viabilitat de l’execució del projecte.

 • Contribució a la creació contemporània i investigació artística.

 • Trajectòria i experiència en la realització i/o participació en projectes d’arts escèniques.

 • Viabilitat del pla de residència proposat d’acord a la disponibilitat horària de la sala i adequat al rider tècnic de la Sala Melmac

 

Els projectes més ben valorats realitzaran una entrevista personal amb l’equip de la Cia. Mar Gómez.

Els projectes presentats que no compleixin tots els requisits, podran ser considerats de manera excepcional, sempre que l’equip de la Cia. Mar Gómez així ho consideri.

 

7. Dels projectes seleccionats

 

a. Compromisos dels seleccionats

 

La companyia/artista es compromet a:

- Estrenar o pre-estrenar l’espectacle un cap de setmana (divendres, dissabte i diumenge) de la temporada 2022-2023 a la Sala Melmac. Com a contraprestació per la residència, el 100% de la recaptació neta per la venda d’entrades del divendres serà per la Sala Melmac. Les companyies rebran en concepte de catxet el 60% de la recaptació neta de la venda d’entrades de les dues funcions addicionals del cap de setmana d’estrena (dissabte i diumenge). Per a la recepció d'aquest import, la companyia/artista haurà de presentar la factura corresponent d’acord a la llei.

- Firmar i acomplir l'acord i els horaris establerts amb Sala Melmac abans de l’inici de la residència.

- Facilitar material gràfic i audiovisual per a la promoció de l’espectacle.

- Cuidar la infraestructura de la sala i entregar-la en les mateixes condicions amb les quals es va rebre a l’inici de la residència.

- Implicar-se en la difusió de les funcions d’estrena o pre-estrena a la Sala Melmac a través dels canals de comunicació de l’artista/companyia.

- Incloure el hashtag “#ResisMelmac” en totes les comunicacions en xarxes socials durant la residència.

- Incloure a la fitxa artística de l’espectacle el text “Espectacle creat en residència a la Sala Melmac” durant tot el recorregut del mateix.

- Acomplir la normativa vigent en matèria laboral.

 

b. Compromisos de la Sala Melmac

 

La Sala Melmac es compromet a:

- Programar la residència de creació amb una durada d’entre 1 i 6 setmanes de residència, de les quals com a màxim una setmana serà destinada a la residència tècnica (si es requereix). La programació de les sessions es realitzarà de dilluns a divendres entre les 8h i les 20h (es coordinarà la residència de manera conjunta amb la companyia/artista).

- Cessió d’espai d’assaig, infraestructura i rider tècnic de la Sala Melmac en òptimes condicions per a la realització de la residència. 

- Oferir una setmana de residència tècnica. 

- Programar l’espectacle finalitzat un cap de setmana (divendres, dissabte i diumenge) de la temporada 22-23 (octubre 2022 - juny 2023).

- Oferir assessorament per part de l’equip de Cia. Mar Gómez (pressupostari, artístic, tècnic, promocional, etc.) i suport personalitzat en funció de les necessitats de cada compayia.

- Oferir l’ús d’un espai d’emmagatzematge per atrezzo i vestuari de l’espectacle, durant els mesos de residència i fins el dia de l’estrena.

- Promocionar el projecte mitjançant els canals propis i habituals de difusió

 

Sala Melmac no assumeix:

- Fitxa tècnica de la producció durant la residència.

- Dietes, transport i allotjament de la companyia.

- Personal tècnic durant les funcions.

- Fungibles.

Data límit de recepció de sol·licituds: 31 de juliol de 2022

8. Més informació i contacte

 

Cia. Mar Gómez

Carlota Masvidal (Coordinació Sala Melmac)

info@ciamargomez.com

www.ciamargomez.com

+34 932 216 695 /  +34 623 12 79 41

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PROJECTES DE CREACIÓ EN RESIDÈNCIA 
SALA MELMAC (BARCELONA)
Temporada 2022 - 2023 

bottom of page